SFALO X MUSCHK 曼聯產品會員優惠

見到過年前嘅曼聯服裝會員優惠咁好反應,SFALO再加碼挑選另一批貨,繼續為香港曼聯官方球迷會會員提供會員限定嘅低至6折優惠!

有興趣嘅會員,請喺2月28日(星期四)晚23:59之前,揀好心水產品填寫下面嘅訂購表格喇。

[portfolio name=”sfalo-offer-2nd” ]

[notice]條款及細則

1. 每位會員每款限購1件,只限遞交一次表格,會員提交表格前請細心核對所填寫資料,如有錯誤,不作另行更改。
2. 貨品數量有限,先報先得。
2. 收到訂購表格後,並不代表已確認所有訂購貨品。SFALO將會直接聯絡會員作出確認及付款取貨安排(取貨地點為觀塘)。
3. 如有任何爭議,SFALO保留最終決定權。
[/notice]

鳴謝:SFALO飛龍球衣專門店

Oops! We could not locate your form.